För att kunna få bidrag för grönteknik vid installation av batterilager så måste man stå som ägare till fastigheten. Bidraget är upp till 50 000kr per person och år. Priserna nedan är baserade på att det finns outnyttjat bidrag för aktuellt år.
0,00 Kr
(Inklusive moms efter avdrag för grön teknik)
För och efternamn
Ditt telefonnummer där vi kan kontakta dig
Din e-postadress där vi kan kontakta dig
Gatuadress
Postnummer & Postort
Efter att beställningen mottagits så kommer det att göras en sedvanlig kreditupplysning och vår projektledare kommer kontakta er för en genomgång. Därefter kommer ett köpeavtal skickas ut som signeras via Bankid för er trygghets skull.

*Villkor standardinstallation