Villkor standardinstallation

Villkor standardinstallation av batterilager. Priserna gäller inom 5 mils resa från våra kontor i Uddevalla, Färgelanda & Mellerud.

För att ta del av erbjudandet behöver du uppfylla skatteverkets regelverk för Grön teknik. Se mer information på skatteverket.se.

Efter genomförd beställning av batterilager med installation på vår hemsida blir du kontaktad av vår projektledare som kommer att göra ett platsbesök för att säkerställa att installationsplatsen överensstämmer med förutsättningarna för standardinstallation. Informationen vi kommer att behöva är placering av växelriktare och batteri, hur kabelvägen ser ut och var mätaskåpet/elcentralen är placerad. Observera att batteriet skall stå frostfritt.

Vi behöver även information om eventuell befintlig solcellsanläggning. Skulle elkopplaren för produktionsanläggningen inte sitta vid mätarskåpet så tillkommer kostnad för att ändra anläggningen så att det blir en gemensam elkopplare för all produktion. Om så är fallet lämnas en offert på denna merkostnad.

En kreditprövning kommer utföras och ett avtal skickas för signering. Därefter påbörjas det förberedande arbetet med föranmälan till elnätsbolaget. När denna godkänts påbörjas installationen.

Innan elektrikern kommer behöver du se till att installationsplatsen och kabelvägen är fri från hinder. På installationsdagen behöver du vara hemma för att gå igenom installationsplatsen med vår elektriker.

Elektrikern utför därefter installationen och genomför funktionstest på anläggningen.

Följande material ingår i standardinstallationen:

 • Vald växelriktare med tillhörande batterier och smartmätare.
 • 15 meter kabel från mätarskåpet till platsen för installationen.
 • Fästmaterial och klammer
 • Erforderligt material för att leverera en komplett installation.

Följande arbete ingår i standardinstallationen:

 • Kontroll av anläggningen så att det är möjligt att ansluta den nya utrustningen.
 • Anmälan till elnätsbolag.
 • Nödvändig ombyggnad av mätarskåp/elcentral för den nya utrustningen.
 • Kabeldragning 15m ovan mark eller via tomrör (50mm) med dragtråd om det finns nedgrävt.
 • 2st håltagningar i trä/gips/betong/tegel ingår (max 350mm).
 • Montage av växelriktare, batterier och eventuella tillbehör.
 • Driftsättning och egenkontroll.
 • Information/överlämning till kund.

Standardinstallationen är utformad att passa majoriteten av hushållen och inte omfatta mer material och arbete än vad som krävs. Därför passar 15 meter kabel och 2 håltagningar dom flesta installationer. Men ibland krävs det t.ex. en längre kabel, installation av ny kapsling eller att mätarsäkringen behöver bytas till större. Därför görs ett platsbesök innan installationen.

Priser angivna inklusive moms efter 50% avdrag. Vi förbehåller oss rätten att fakturera återstående belopp, motsvarande skattereduktionen, om begäran från Skatteverket avslås.

Villkor uppdaterade 2023-11-05